Kunst ? hvad er det?

Udstoppede hunde, en blender med guldfisk eller et maleri med urin på.Kunsten skal nogle gange provokere og anfægte. Alle tre ting er blevet betegnet som kunst, men hvorfor? Det kan for mange være svært at forstå. Men hvad er kunst, og hvilke krav stilles der til kunsten i dag?

I vort samfund har kunsten ikke en forudbestemt opgave – den er ikke underlagt bestemte krav. Den er et udtryk for et enkelt menneskes – kunstnerens – syn på og forståelse af verden og livet.
Og fordi billedkunstens budskab eller formål ikke er åbenlyst, stiller mange i dag spørgsmål ved dens nytte.
Hvad skal vi bruge noget så irrationelt som kunst til i et moderne, rationelt samfund som vores? Hvad kan et billede bruges til ud over at dekorere vore vægge og behage vort øje? Og hvad med den provokerende og ?hæslige? kunst? Har en sådan type kunst ikke udelukkende til formål at provokere for provokationens egen skyld?

Kunstneren og billedkunsten havde tidligere i det europæiske samfund et klart og indlysende formål – at det skulle ligne noget – sådan er det ikke i dag. .Kunstmuséerne betragtes i dag ofte som et underholdningstilbud blandt mange, et frikvarter fra hverdagen.
Den danske tegner Storm P. har sagt herom: “Kunst er det, man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst.”