Skyldnersvig er således defineret, hvis gerningsmanden opnår uberettiget vinding.

Det kan være sager, hvor skyldneres bo er taget under konkursbehandling. Hvis der så foretages handler der ikke kommer fordringshaverne til gode er der begået skyldnersvig.

Er man selv i tvivl om, hvorvidt der er begået skyldnersvig, er det en god ide, at tage kontakt til en advokat.

De kan med garanti sige, om der er tale om skyldnersvig, og hvorvidt der kan føres en sag.

Ved sager om skyldnersvig er det en fordel at tage fat i strafferetsadvokaterne. De kan hjælpe med disse sager, så der er en chance for at man kan opnå erstatning for det økonomiske tab, der evt. har været konsekvensen af skyldnersvig.

Selve sagerne om skyldnersvig hører under kategorien økonomisk kriminalitet. Andre sager der vedrører økonomisk kriminalitet kan være underslæb, bedrageri og mandatsvig.

Advokaten Christian Kirk Zøllner har mere end 15 års erfaring med sager der vedrører økonomisk kriminalitet.

Han er en af Danmarks bedste forsvarsadvokater, og har håndteret mange af de større sager, som har omhandlet økonomisk kriminalitet.

Derfor har han erfaringen og kompetencerne til at kunne føre sager for virksomheder, hvor man virkelig gerne vil have en økonomisk erstatning som gevinst.

Der er selvfølgelig ingen garantier for erstatning, men man er nødt til at føre sagen, for at kunne se om der er belæg for erstatning eller ej.

Kontakt os idag på mail eller telefon. Så kan vi sammen tage en snak om sager, der kan tages op i virksomheden, og hvor en advokat kan være relevant