Biologisk havenæring

Henviser til den måde, hvorpå planter kan få de næringsstoffer, de har brug for til at vokse, udvikle sig og overleve. Der er en række forskellige metoder, hvormed planter kan få disse vigtige næringsstoffer, bl.a. gennem jorden, luften og vandet. Det helt oplagte valg ift. økologisk gødning

Et af de vigtigste aspekter af planteernæring er fotosyntesens rolle med hensyn til at tilvejebringe den energi, som planterne har brug for for at vokse og trives. Fotosyntese er den proces, hvorved lysenergi omdannes til kemisk energi, som planterne kan bruge til at skabe føde. Denne føde bruges derefter af planterne til at tilvejebringe de vigtige næringsstoffer, de har brug for til vækst og udvikling. Ud over at levere energi er fotosyntesen også med til at regulere iltniveauet i atmosfæren og kan være med til at rense vandforsyninger.

Havenæring

Omfatter også den måde, hvorpå planterne får de mineraler, de har brug for, fra jorden. Jord er en kompleks blanding af organisk materiale, mineraler, vand og luft. Planter bruger deres rødder til at optage disse næringsstoffer fra jorden og transporterer dem derefter op gennem deres stængler til deres blade. Når de først er i bladene, bruger planten næringsstofferne til at støtte sin vækst og udvikling.

Planter har brug for en række forskellige næringsstoffer for at vokse sundt, herunder kvælstof, fosfor, kalium, calcium og magnesium. Disse grundstoffer er afgørende for planters celledeling, fotosyntese, respiration og stofskifte. Ud over disse makronæringsstoffer har planter også brug for en række mikronæringsstoffer som f.eks. jern, mangan, zink og kobber.